17. Máj 2012:

P.S.o.Plešivec - obec Plešivec a DHZ Plešivec Vás všetkých srdečne pozýva na súťaž dobrovoľných hasičov o pohár starostu obce Plešivec. Súťaž sa uskutoční 26. mája 2012 na miestnom futbalovom ihrisku v Plešivci. O občerstvenie a dobrú zábavu bude postarané!Organizačné pokyny
Prihláška do súťaže
Pozvánka
...:

sponzor
17. September 2011:

- sa uskutoční súťaž o Gemerský pohár v obci Teplý vrch

10. September 2011:

- sa uskutočníla súťaž v obci Bôrka, kde sa naše družstvo dorastencov umiestnilo na peknom druhom mieste! Foto z tejto akcie nájdete v galérii

24. Jún 2011:

- sa uskutoční v obci Jelšava okr. Revúca, 7. ročník nočnej hasičskej súťaže

17. September 2011:

- sa uskutoční v obci Nižná Slaná okr. Rožňava, obvodné kolo hasičskej súťaže
Bližšie údaje o súťaži si môžete stiahnuť tu:Organizačné pokyny
Prihláška do súťaže

28. Máj 2011:

P.P.S.o.Plešivec - sa uskutoční v obci Plešivec okr. Rožňava, hasičská súťaž s názvom „Putovný pohár starostu obce Plešivec“ Bližšie údaje o súťaži si môžete stiahnuť tu:Organizačné pokyny
Prihláška do súťaže
Pozvánka

7. Máj 2011 - Memoriál Kolomana Holeczyho:

Koloman Holeczy Po mnohých trpkých skúsenostiach si ľudia uvedomili, že bez silných hasičských zborov sú proti „červenému kohútovi“ bezmocní. Zničili im veľa príbytkov, dokonca celé dediny a všetok ich majetok. Kálmán báči zo Štítnika bol jeden z najaktívnejších požiarnikov v našom okrese. Prvá svetová vojna mu vzala otca v čase, keď ho spolu so štyrmi súrodencami najviac potreboval. Vojny sú rovnako ako požiare najväčšími nepriateľmi človeka. Možno sa aj preto v roku 1927 ako 19 ročný stal hasičom v čase, keď bol ešte stolárskym učňom. Potom sa vyučil za stolárskeho majstra, založil si svoju dielňu a sám vychovával učňov a tovarišov. Popri povolaní bolo požiarnictvo jeho najväčším koníčkom. Nechýbal na žiadnom cvičení a pri likvidácii požiarov. Keby sa ním zachránené škody dali vyčísliť, bola by z toho niekoľko miliónová čiastka. Od roku 1934 bol podveliteľom a potom viac ako polstoročie veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Štítniku. Po roku 1989 až do januára 1995 bol čestným predsedom. Všetky funkcie v požiarnej ochrane až po aktívne členstvo v Okresnom výbore DPO v Rožňave sa ťažko dajú vymenovať. Jeho zásluhou sa dobudovala v Štítniku v roku 1954 nová požiarna zbrojnica, vybavená modernou automatickou striekačkou ERN. Do smrti opatroval ručne vyšívanú zástavu Dobrovoľného hasičského zboru v Štítniku. Nechýbal ani na jednej súťaži DHZ na Slavošovskej doline. Poznali ho všetci požiarnici v okrese a vysoko si ho ctili. Volali ho „zemský veliteľ“. Bol im ako starostlivý otec výborným veliteľom, učiteľom a trénerom v jednej osobe. Stal sa doslova živou požiarnickou legendou.

12 Marec 2011:

- sa spustila do prevádzky internetová stránka dobrovoľného hasičského zboru v obci Plešivec. Na tejto stránke nájdete mnoho zaujímavých noviniek, ale v neposlednom rade aj veľa užitočných informácií. Môžete si prezrieť fotografie a videá z akcií, umiestnenia na súťažiach, plánované akcie, novinky v hasičskom zbore a mnoho iného.